Tag Archive higieninių įgūdžių

Mažyliai yra labai jautrūs

Drabužių priežiūra. Antrais gyvenimo metais pradėkite mokyti vaikus nusivilkti atsegtus bei atrištus drabužius, tvarkingai padėti į jiems skirtą vietą (spintelę). Pavyzdžiui, vaikas greičiau išmoksta nusirengti ir apsirengti, jeigu viskas nuolat atliekama ta pačia tvarka. Tai ypač svarbu, kai dirbate pamainomis ir vaiką prižiūri visi suaugę šeimos nariai, ir tuomet, kai vaikas lanko lopšelį-darželį. Jeigu vaikas lanko ikimokyklinę įstaigą, pasitarkite su grupės auklėtoja dėl higieninių įgūdžių ugdymo metodikos.

Trejų metų vaikas jau turi mokėti pats apsirengti ir nusirengti, nusiauti ir apsiauti batus. Parėjęs iš kiemo, vaikas turi tvarkingai sukabinti savo drabužius, nusiauti batus, apsiauti šlepetėmis. Pratinkite jį išsivalyti viršutinius drabužius. Nešvariems baltiniams turėkite dėžę arba maišą. Vaikas pats turi dėti nešvarius baltinius į jiems skirtą vietą. Vakare nusirengęs 3-4 metų vaikas jau turi mokėti tvarkingai susidėti savo drabužius.

Mažyliai yra labai jautrūs. Taigi visuomet daugiau pasieksite ramiu, valingu aiškinimu ir savo pavyzdžiu. Jeigu vaiką, besirišantį batą ar beužsiseganti sagą, sugėdinsite, paskubinsite ar padarysite už jį jam dings noras tą darbą atlikti pačiam. Neliepkite vaikams daryti to, ko nenori jie, būdami blogos nuotaikos. Tas darbas jiems taps didžiausia našta. Be to, vaikui darbas bus itin nemielas, jei jis turės jį atlikti, palikęs įdomų žaidimą. Geriau palaukite, kol vaikas baigs žaisti.

Sunku yra auginti vieną vaiką. Jeigu dėl itin svarbių priežasčių auginate vieną vaiką, nepaverskite jo žaisliuku. Nevykdykite visų jo užgaidų, jam nepataikaukite. Lepinami vaikai pavėluotai ir labai sunkiai įgyja higieninių įgūdžių, sunkiai prisitaiko prie kolektyvo.

Nosies valymas. Nuo 2-3 metų vaiką mokykite naudotis nosinaite, servetėle. Jas dažnai keiskite. Nevalykite vaikui nosies savo nosine ar kitu, po ranka pakliuvusiu, medžiagos gabaliuku. Geriausia nosį valyti popierinėmis servetėlėmis, kurios kartą panaudotos išmetamos. Mokydamos vaiką naudotis nosinaite, paimkite jo ranką, kurioje laiko išskleistą nosinaite, lengvai užspauskite vieną nosies pusę ir paprašykite išpūsti orą pro nosį, paskui užspauskite kitą nosies pusę ir vėl paprašykite padaryti tą patį.

Plaukų priežiūra. Nuo 3 metų vaiką mokykite tvarkingai šukuoti plaukus. Nupirkite jam minkštą šepetėlį ir šukas. Tegul kiekvieną rytą šukuoja plaukus šepetuku, o paskui šukomis. Iš pradžių mokykite plaukus šukuoti nuo viršugalvio žemyn ir į šonus. Šukuojant šepečiu, masažuojama galvos oda ir tvirtinamos plaukų šaknys. Šepetuką ir šukas kas antra diena švariai išplaukite.

Vaiko šepetuku ir šukomis neleiskite naudotis kitiems šeimos nariams. Kartą per savaitę vaiko plaukus išplaukite šiltu vandeniu su ,,Vaikų” muilu. Sausus plaukus plaukite kas 10 dienų. Jeigu plaunate vonioje, galvą atloškite, kad būtų lengviau išplauti muilą ir jis nepatektų į akis. Atsiradus pleiskanų, kreipkitės į odos ligų gydytoją.

Skatinimas, pagyrimas stiprina vaiko pasitikėjimą savo jėgomis

Vaikas būna patenkintas, džiaugiasi, kai pripažįstamos jo pastangos, geri norai, pasiekimai. Skatinimas, pagyrimas stiprina vaiko pasitikėjimą savo jėgomis, teikia žvalumo, kelia nuotaiką. Barti, peikti galima, tik ne patį vaiką, o jo elgesį. Pavyzdžiui, negalima sakyti: ,,Tu nešvarus”, geriau – ,,Tavo rankos nešvarios, reikia jas nusiplauti” ir t. t.

Ugdydami įvairius įgūdžius, įpročius, mokydami mažylį, neužmirškite vienos iš pagrindinių pedagogikos taisyklių – visų asmenų, kurie bendrauja su vaiku, reikalavimai ir auklėjimo būdas turi būti vienodi. Pavyzdžiui, kad nė vienas iš jų nemėgintų vaikui įsiteikti, leisdamas daryti tai, ko neleidžia daryti kitas. Taip pat bus blogai, jei vieni suaugusieji pratins tvarkingai atlikti pradėtą darbą, o kiti reikalaus viską metus paklusti reikalavimams, t. y. eiti valgyti, rengtis ir t. t.

Šitoks blaškymas trukdo susiformuoti įgūdžiams, pratina prie netvarkos. Pratinkite vaiką prie švaros. Pradedant antrais gyvenimo metais, vaikai labai mėgdžioja tėvus, vyresnius vaikus ir suaugusius žmones.

Jie visus suaugusiųjų darbus laiko įdomiais ir stengiasi juos dirbti. Neatstumkime mažylio, kai jis, vos pradėjęs kalbėti, šaukia: ,,Ir aš! Ir aš!”. Mama skalbia drabužius, ir vaikutis nori tą patį daryti. Duokite jam ką nors išplauti ir nuteikite vaiką tikslingam darbui, pavyzdžiui: ,,Šiandien išskalbk lėlytei suknelę, o kai paaugsi,- išskalbsi savo”.

Būna ir taip. Vaikas pradeda ką nors dirbti, jam nesiseka, nors ir žiūri, kaip tą darbą atlieka suaugęs žmogus. Nesijuokite iš vaiko, nesakykite jam skaudinančio žodžio. Prieikite ir ramiai parodykite, kaip reikia, pavyzdžiui, išsimuilinti rankas, o paskui gerai nusiplauti. Tegul vaikas pakartoja šį veiksmą keletą kartų (nesvarbu, kad iškrinta muilas, ištyška vanduo ir pats apsitaško).

Po to parodykite likusį vandenį ir pasakykite: ,,Matai, koks nešvarus vanduo. Kaip gerai nusiplovei rankutes. Kokios jos dabar švarios ir gražios”. Vaikas, norėdamas, kad jo rankos būtų švarios ir gražios, jas noriai plaus. Jis turi suprasti, kad veiksmas, kurį atlieka, yra būtinas, tada atsiras poreikis jį atlikti. Nei bausmė, nei grasinimai nepadės išugdyti įpročio, įgūdžio.

Mokydami vaiką higieninių įgūdžių, sudarykite palankią emocinę aplinką, t. y. vaiko nebarkite, neatstumkite nuo darbų (žinoma, jeigu vaikui jie nepavojingi), kuriuos atliekate. Jeigu 10 min. vaikas dirbs, pavyzdžiui, plaus veidą ir rankas, tai jo vystymuisi šitai duos naudos daugiau negu kelios valandos neorganizuoto žaidimo.