Category Archive Paslaugos ir prekės

Byvytasss

Kavamedžiai dera tik kas ketveri penkeri metai

Kavamedžiai dera tik kas ketveri penkeri metai. Derlingiausia burai rūšis auga Chodeida provincijoje. Nuo vieno medžio per metus surenkama 16-17 kg kavos pupelių. Geriausia rūšimi laikoma matari, auginama prie Sanos miesto. Pupelės nedidelės, šafrano atspalvio. Ji vadinama „lordų kava“, nes derlius nedidelis — apie 100 t per metus, ir yra brangi. Jemeno kava renkama rudenį. Iš krepšių ji trims keturioms dienoms išberiama ant plokščių namų stogų apdžiūti. Paskui pupelės surenkamos ir sudedamos tamsią patalpą, kad „susigertų saulėn. Po to vėl džiovinamos saulėje. Lukštenama kava girnomis, o paskui moterys ant didelės pintinės iš palmių lapų mėto pupeles taip, kad prie kraštų susirinktų visos šiukšlės. Laisvu judesiu visos atliekos iš pintinės išmetamos, o švarios pupelės suberiamos krepšius. Paskui rūšiuojamos rankomis ir vidinė plėvelė pašalinama mechaniniu vėtytuvu.

Indijoje viešpatauja arbata. Tačiau dirvožemis ir klimato sąlygos puikiausiai tinka kavai auginti. Daugiausia jos auginama Maisero valstijoje. Tokiu pavadinimu kava ir išvežama daugelį pasaulio šalių. Specialistai šią kavą priskiria geriausioms rūšims. Ji maloniai kvepia, yra būdingo rūgštaus prieskonio. Indijoje daugiausia gaminama sausojo ir drėgnojo apdorojimo arabika, mažiau — robustos, bet kuo toliau, tuo jos kultivuojama vis daugiau. Daugelį metų kava Indijoje buvo laikoma antraeile kultūra. Dabar padėtis keičiasi. Trys ketvirčiai Indijos arabikos įvardijama planteišen (nuplautos pupelės), o likusi — sausojo apdorojimo arabika čerri. Į Tarybų Sąjungą eksportuojama įvairių gradacijų kava planteišen.

Vietnamo arabika yra gana aukštos kokybės, o nuo 1974 m. kultivuojama unikali jos atmaina, labai vertinama ekspertų. Šio medžio sėklos atvežtos iš Kubos, ir tos šalies specialistai jas padėjo adaptuoti. Kavai išskirti didžiuliai plotai Fuksi ir Dingziao provincijų valstybinėse fermose.

Indonezijoje visų pirma vyravo arabika, bet medžiams susirgus rūdiniu grybeliu, plantacijos žuvo. Nepasisekė išvesti liberikos rūšies. Dabar 90% plantacijų užima kava robustas, atvežta iš Kongo, naujomis sąlygomis smarkiai pakeitusi savo ypatybes. Viena pirmųjų kavą tiekti pradėjo Javos sala. Dabar ten auginama robustos, kuri vertinama pasaulinėje rinkoje, bet jos pagaminama mažai. Ankstesniais metais, kuomet kavos kelionė Europą užtrukdavo daug mėnesių, jos kondicija būdavo pasiekiama kelyje.. Laivų kapitonai už tai gaudavo specialias premijas. Indonezijos vyriausybė stengiasi ištaisyti padėtį — ji superka kava ir iki dvejų metų ją „brandina“. Tarybų Sąjunga iš Indonezijos perka aukščiausios rūšies kava robustos; jos dažniausiai dedama įvairius mišinius.

Kava be kofeino

Kavos pupelės ar maliniai, kuriais prekiaujama, yra įvairių rūšių mišinys. Jį dažniausiai sudaro šalys tiekėjos, kad pasaulinėje rinkoje išlaikytų pastovius standartus. Vėliau kavos perdirbimo įmonėse mišinius sudaro specialistai (prieš kepinimą) ir galiausiai patys kavos mėgėjai.

Anksčiau susipažinome su plačiai pripažintomis ir pasaulinę šlovę pelniusiomis kavos rūšimis. Tačiau yra rūšių su prastesniais skonio privalumais, bet labai derlingų ir nereiklių auginti. Tokių rūšių — užpildų — kava pigesnė negu išgarsintų, o tai irgi svarbu, nes kavos kainos pasaulinėje rinkoje yra aukštos.

Botanikoje pateikiama kavos klasifikacija: arabika, robusta, liberika

Patiko? Pasidalink
Byvytasss

Karti kava — tai dar ne stipri kava!

Kiek laiko reikia kepinti? Iki kokio laipsnio? Vieną receptą pateikti sunku. Yra įvairių rūšių kavos, taigi, atitinkamai kepinimo sąlygos įvairios, o svarbiausia — skirtingi skoniai. Vertinama įvairiai: stipri kava, vidutinio stiprumo, standartinė, itališka, prancūziška, amerikietiška. Šie vertinimai subjektyvūs. Kas patinka vieniems, kitiems yra visai nepriimtina. Viskas priklauso nuo skonio, įpročių ir tradicijų. Europinėje TSRS dalyje vertinamos saikingai apkepintos pupelės. Tačiau neįtikinėkite savo draugų iš Armėnijos ar Uškarpatės, kad tai labai skanu. Jie jus pavaišins nuostabia kava; nors jums pupelės atrodys perkepintos.

Kepinama turi būti taip, kad kava būtų skaniausia ir kvapiausia. Jos stiprumą lemia tirpių medžiagų kiekis. Karti kava — tai dar ne stipri kava!

Svarbu, kad apkepintos pupelės būtų šviežios. Nuo kepinimo iki kavos gaminimo turi praeiti kuo trumpesnis laikas. Apkepintos pupelės netinka ilgesniam laikymui. Liesdamosi su oru, ypač drėgnu, pupelės greit praranda skoni ir kvapą. Prancūzijoje, pavyzdžiui, specialiu įsakymu gamintojai įpareigoti žymėti kepinimo datą arba realizacijos terminą. Kad geriau pupelės kartais jos glazūruojamos cukraus ir dekstrazės mišiniu.

Apkepinta kava labai sugeria pašalinius kvapus. Todėl pupelės, laikomos greta stipriai kvepiančių produktų, gali pagesti. Geriausia kavos pupeles laikyti stikliniuose sandariai uždengiamuose induose. Taip pupelės išlieka kvapios ir nepritraukia pašalinių kvapų. Tačiau kiekviena praėjusi diena pablogina pupelių kokybę.

Specialiuose žinynuose galima aptikti lenteles, pagal kurias matyti, kaip keičiasi kavos skonis ir kvapas priklausomai nuo laikymo termino. Palyginti mažai kokybė kinta pirmąsias dešimti dienų. Paskui rodikliai blogėja gana smarkiai. Kava, pagaminta iš 25 dienas išlaikytų kepintų pupelių, vertinama kaip vidutinė.

Nepaprasta išlaikyti ir žalias pupeles, tačiau tinkamomis sąlygomis galima laikyti metais. Apkepintų pupelių laikas skaičiuojamas dienomis.

Pakeliuose be oro (vakuuminiuose) kava išsilaiko keletą mėnesių, bet atidaryto laikymo laikas sutrumpėja nuo 7 iki 10 dienų. Tą laiką galima pailginti — kavą laikyti šaldytuve hermetiškai uždarytame stikliniame inde, kuri nepatenka nei drėgmės, nei pašalinių kvapų. Prieš malant pupelės neatšildomos. Taip pat šaldytuve galima laikyti ir sumaltą kavą. Laikomų šaldytuve pupelių ar maltos kavos negalima vartoti dalimis, nes patenka drėgmės, ji kondensuojasi ir gadina pupeles.

Koks gi maksimalus laikymo laikas? Atsakyti nelengva. Reikia priskaičiuoti ir tai, kiek, pupelės buvo laikomos parduotuvėje, ir kaip laikomos namuose. Bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip vieną du mėnesius.

Kaip nustatyti perkamų pupelių šviežumą? Jums padės tik patirtis. Jeigu matote vitrinoje kavą greta silkės ar dešros, geriau tokios kavos nepirkite, nes nesidžiaugsite.

Patiko? Pasidalink
Byvytasss

Pagrindinių vandentiekio sistemos elemento darbo režimo įvertinimas

Vandentiekio schemose, kurios pavaizduotos brėžiniuose, yra nurodytas tik galimas pagrindinių vandentiekio sistemos elementų situacinis išdėstymas. Atskirų įrenginių apimtis siurblių skaičius ir jų galingumas, rezervuarams ir vandentiekio bokštų talpa, reikalingas jų aukštis, vandentiekio tinklų vamzdžių skersmenys ir kt. yra apskaičiuojami ne tik pagal tiekiamą vandens kiekį, bet ir atsižvelgiant į jų bendro darbo. technologinį režimą. Kiekvienas pagrindinis bet kurios vandentiekio schemos įrenginys visada dirba glaudžiame kontakte su kitais, jam artimais įrenginiais, ir dažnai nuo visų tų įrenginių suderinto technologinio darbo režimo priklauso jų apimtis.

Iš pavaizduotos schemos matyti, kad pirmojo pakelimo siurblių stoties siurbliai turi tarpusavio ryšį su vandens ėmimo bei surinkimo ir vandens gerinimo įrenginiais. Pastarųjų įrenginių matmenys (apimtis) priklauso nuo to vandens kuris pro juos praeina per laiko vienetą; tas kiekis bus tuo mažesnis, kuo daugiau valandų per parą dirbs šie įrenginiai.

Norint, kad jų statyba pigiau kainuotų, reikia pirmojo pakėlimo siurbliams per parą dirbti kiek galima daugiau valandų. Didesniuose vandentiekiuose yra racionalu ir ekonomiška, kad pirmo pakėlimo siurbliai, taip pat vandens ėmimo, surinkimo ir gerinimo įrenginiai dirbtų ištisą parą. Kitais atvejais, projektuojant mažesnes apimties vandentiekius, pirmojo pakėlimo siurblių, kartu ir kitų įrenginių, darbo laikas nustatomas, remiantis techniniu ekonominiu skaičiavimų duomenimis.

Švaraus vandens surinkimo rezervuarą apriboja pirmojo pakėlimo siurbliai ir antrojo pakėlimo siurbliai. Vandens patekimas į rezervuarą iš vandens gerinimo įrenginių priklausys nuo pirmojo pakėlimo siurblių darbo režimo, o vandens ėmimą iš jo sąlygos atitinkamas antrojo pakėlimo siurbliu darbo režimas. Vadinasi, švaraus vandens surinkimo rezervuare,— jeigu vandentiekio schemoje jis statomas,– privalo būti tam tikras reguliuojantis vandens kiekis, kuris gali būti lengvai nustatytas, derinant pirmojo pakėlimo siurblių vandens tiekimo kreivę antrojo pakėlimo siurblių vandens ėmimo bei tiekimo kreive.

Antrojo pakėlimo siurblių paskirtis yra betarpiškai tiekti miesto ar gyvenvietės poreikiams vandenį su tokiu darbo režimu, kuris atitiktų vandens vartotojų valandinį režimą per parą. Kaip jau anksčiau buvo išaiškinta, per parą vandens suvartojama labai nevienodai, todėl ne tik neracionalu ir dažnai neekonomiška, bet ir techniškai eksploataciniu požiūriu neįmanoma antrojo pakėlimo siurblių darbo režimą suderinti (sutapdinti) su vandens suvartojimo kreive.

Projektuojant šiuolaikinių miestų ar gyvenviečių vandentiekius, dėl anksčiau minetų priežasčių antrojo pakėlimo siurblių darbo režimas per parą gali būti imamas įvairus. Priklausomai nuo vandeniu aprūpinamo objekto dydžio antrojo pakėlimo siurbliai dirbti nuo 7 iki 24 val. per parą. Atitinkamomis jų darbo valandomis vienodo vandens tiekimo skirtingi koordinačių pakopų paprastai gali būti imama. nuo vienos iki trijų.

Lengva suprasti, kad dėl atitinkamai priimto nevienodo nesuderinto vandens suvartojimo ir antrojo pakėlimo siurblių darbo režimo būtina įrengti vandentiekio bokštą suvartojamo ir tiekiamo vandens nesutapimams kompensuoti.

Iš šių nurodymų aišku, kad visas reikalingas vandens kiekis nevienodam vandens tiekimui ir suvartojimui išlyginti gali būti atitinkamai paskirstytas tarp švaraus vandens surinkimo rezervuaro ir vandentiekio bokšto. Priartinus antrojo pakėlimo siurblių darbą prie vandens suvartojimo kreives, galima gauti mažesnį vandentiekio bokšte įrengto bako tūrį ir kartu didesnę švaraus vandens surinkimo rezervuaro talpą, ir atvirkščiai.

Nuotekų valymo įrenginiai kainos

Patiko? Pasidalink
Byvytasss

Cikorija neturi tonizuojančių savybių, nes joje nėra kofeino

Dar senovėje egiptiečiai cikoriją vartojo maistui. Kaip kavos surogatas jos šaknis pradėta vartoti Vokietijoje; vėliau išplito kitose šalyse, tarp jų ir Rusijoje. Iš istorinių dokumentų žinoma, kad jau 1800 m. cikorija buvo auginama Jaroslavlio gubernijos Rostovo valsčiuje. Tos pačios gubernijos Porečjės kaimo valstietis Zolotuchinas pirmasis cikoriją pavartojo kaip kavos pakaitalą. Iki šiol Jaroslavlio sritis yra cikorijos auginimo ir perdirbimo centras. Čia veikia TSRS stambiausias cikorijos perdirbimo susivienijimas. Cikorija auginama ir perdirbama Ukrainoje Chmelnickio ir Žitomiro srityse.

Botanikai išskiria dešimt cikorijos rūšių, bet kultivuojamos tik dvi. Maistui vartojami paprastos cikorijos lapai ir šaknys. Pastarosios yra baltos, beveik bekvapės; jose yra 75% vandens. Šeštadalis sausojo likučio tenka nulinui — daugia molekuliniam angliavandeniui, kuris, vykstant hidrolizei, sudaro fruktozę. Be inulino, cikorijoje yra ir kitų cukrų, nedaug baltymų ir riebalų. Kartoką prieskoni šaknims suteikia glikozidas intibinas. Cikorija neturi tonizuojančių savybių, nes joje nėra kofeino.

Cikorijos šaknys išdžiovinamos tiek, kad jose vandens liktų ne daugiau kaip 8%. Taip paruoštas galima pakankamai ilgai laikyti. Išdžiovintos ir kubeliais supjaustytos šaknys kepinamos 180°C temperatūroje. Tuo metu vyksta inulino hidrolizė, fruktozės kiekis padidėja nuo 2 iki 20%, suyra glikozidas intibinas ir cikorija netenka kartumo. Kaitinant fruktozė karamelizuojasi, kaip kaitinant paprastą cukrų, ir pasidaro rudos spalvos. Vykstant sudėtingoms cheminėms reakcijoms, susidaro cikoreolis, labai panašus į kafeolį. Būtent cikoreolis gėrimui suteikia skoni ir aromatą.

Įdomu tai, kad apie 80% sausųjų medžiagų, esančių cikorijoje, tirpsta vandenyje. Todėl kepintoje cikorijoje daugiau tirpių medžiagų negu natūralioje kavoje. Cikorijos užpilas stiprus, tirštas ir kvapus. Kartais cikorijos sąmoningai dedama į natūralią kavą, kad ši būtų gražios spalvos, labai tamsi, ypatingo. kvapo. Kadangi cikorija gerai tirpsta, jos antpilas vartojamas įvairiais atvejais kaip dažomoji medžiaga, tarp jų ir kosmetikoje. Cikorijos užpilas veidui ir rankoms suteikia įdegimo atspalvį, plaukams puikų Meninė akvarelė su silpnu cikorijos užpilu gražiai blizga. Tokiu užpilu dažomi sultiniai, kremai, padažai, užuolaidos, portjeros ir servetėlės. Kartais cikorijos tirpalu dažomas parketas ir sienų paneliai — dėl to jie tampa šviesiai rudos spalvos.

Cikorijos higroskopiškumo savybėmis naudojasi sodininkai. Jei į gėlių vazoną įdėsime truputi cikorijos tirščių, žemė ilgiau išlaikys drėgmę. Cikorijos tirščiais valomi tamsūs kilimai, bronziniai ir variniai daiktai, kartais puodai ir arbatinukai. Valomuose induose cikorija verdama ir kelioms valandoms paliekama.

Iš cikorijos gaminamos salotos. Šaknis nuvaloma ir išpjaunamas šerdies vidurys, nes tai karčiausia vieta. Paskui cikorija supjaustoma mažais gabaliukais, sumaišoma su supjaustytais pomidorais, užpilama aliejumi ir pasūdoma. Paruoštos salotos gardinamos cukrumi ir citrinos sultimis. Vietoj pomidorų į salotas galima dėti žirnelių. Tokios salotos tinka valgyti su silke arba tiesiog pagal kiekvieno norą. Paruoštos cikorijos šaknys, kaip jau sakyta, sumaišomos su majonezu, pasūdomos, pagardinamos cukrumi ir puošiamos petražolių lapeliais.

Kavos pupelės

Patiko? Pasidalink
Byvytasss

Vos tik gimęs vaikas daugiausiai laiko praleidžia valgydamas miegodamas ir žaisdamas

Vos tik gimęs vaikas daugiausiai laiko praleidžia valgydamas miegodamas ir žaisdamas, Tai reiškia, jog dar bent kelis metus pagrindinė veikla, padedanti pažinti jį supantį pasaulį bus žaidimai, per kuriuos jis įgaus patirties ir supras daugumą dalykų. Kai kurie tėvai mano, jog žaislai yra ne itin reikalingi, mat tai tik veikla skirta vaikui nuvarginti tam, jog jis vėliau gerai miegotų. Visgi, toks įsitikinimas nėra teisingas, nes vaikui net ir paprasčiausias žaidimas gali suteikti daug reikalingos informacijos. Žaidimai vaikams yra būdas pažinti pasaulį, mat jie ir nežino kitokio būdo, kaip būtų galima tai padaryti. Taigi, tėvai turėtų pasirūpinti, jog jų namuose būtų lavinimui reikalingų priemonių. Kiekvienas žaislas yra skirtingas ir moko skirtingų aspektų. Taip pat būtina pastebėti, jog kai kurie žaislai naudojami labai trumpai, mat jie yra paprasti ir iš jų naudos nedaug, Vienas iš pavyzdžių – pliušiniai meškučiai. Tai daugiau kambario papuošimo detalė nei tikras žaislas, mat vaikui jis greitai pabosta ir jis siekia išbandyti kitas naujoves. Turint omenyje šiandieninę pasiūlą, galima drąsiai teigti, jog lavinimo priemones vaikams rasti nėra sudėtina. Jūsų patogumui jas galima įsigyti net ir internetu, kur rasite aprašymus, reikalingą informaciją bei patarimus. Taigi, apsirūpinkite, jog jūsų vaikas jau nuo pirmųjų dienų tobulėtų ir tai darytų žaidimų forma.

Daugelis tėvų gali paliudyti, jog vaikui gimus žaislų pirkti praktiškai nereikia. Visi draugai ar artimieji, kurie ateina aplankyti vaiką, jam atneša dovanų, na o tai ir būna žaislai. Jei norite, jog jie būtų vertingi ir ilgai naudojami, visada stenkitės svečius informuoti, o galbūt net ir pasakykite, kokios srities žaislų norėtumėte. Tai tikrai nebus palaikyti arogantišku veiksmu, nes visi puikiai supranta, jog laidyti pinigus bereikalingai nereikia. Žaidimai vaikams yra labai svarbūs, tad stenkitės orientuotis ne tik į pačius žaislus, tačiau ir jūsų laiką, praleistą su vaiku žaidžiant.

Patiko? Pasidalink
Byvytasss

Maistas vestuvėms turėtų būti išskirtinis ir gardus

Gimtadieniai, jubiliejai, Naujieji metai, Kalėdos ar Kūčios, Velykos – šventės, kurių laukiame nekantriai lyg mažieji (tik įsivaizduokime, kaip jie šių švenčių laukia). Visgi įsimylėjėliams pati svarbiausia ir labiausiai laukiama (ne, ne šv. Valentino diena) – vestuvių šventė. Gal kas sakys, kad tai ne šventė, o puota, bet jaunavedžiai paprieštaraus: kiek laiko užtrunka vien pats vestuvių planavimas, ruošimasis, tinkamos suknelės ir kostiumo paieškos.. Galima būtų dar ilgai vardinti. Juk vestuvės – vienintelės (bent jau yra daug taip teigiančių) gyvenime, tad kaip kitaip joms ruoštis jei ne itin rūpestingai? Kol jaunasis planuos povestuvinę kelionę į šiltus kraštus, jaunajai teks pasirūpinti vestuvių maistu. Kokių idėjų šiandien gali pasiūlyti vestuvių stalui griežti (kiti – nuosaikūs) virtuvių šefai?

Vestuvinį meniu turėtų sudaryti saldūs patiekalai, užkandžiai (t. y. šalti patiekalai) ir karšti valgiai. Be abejo, nepamirškime ir gėrimų, bet šį kartą apie maistą, ruošiamą vestuvėms.

Maistas vestuvėms turėtų būti išskirtinis ir gardus ne tik jauniesiems, bet ir susirinkusiems į šią gražią šventę. Pagrindinį, t. y. karštąjį patiekalą gaminti iš anties krūtinėlės – rafinuotas pasirinkimas. Iš daugybės receptų galite rinktis jums patraukliausią: anties krūtinėlė su moliūgais ir kavos padažu, su saliero tyre ir morkomis, sviestinų porų patale su raudonojo vyno ir spanguolių padažu ar su bulvytėmis, burokėlių tyre ir svogūnų uogiene. Maistas vestuvėms – jūsų pasirinkimas, tad rinkitės tik patį skaniausią variantą.

Be abejonės, svarbiausias saldus patiekalas – vestuvių tortas, bet šįkart apie kitą saldų patiekalą – saldainius iš apelsinų. Tai ypač gaivus ir saldus desertas, ne tik papuošiantis jūsų vestuvių stalą, bet ir viliojantis paragauti. Jums prireiks apelsinų, cukraus ir šokolado. Pirmiausia reikia supjaustyti apelsinus griežinėliais. Po to puode užvirti vandenį, sudėti į jį apelsinų griežinėlius ir pavirti apie 4 min. Vandenį nupylus, apelsinus šiek tiek nuspausti. Tada kitame puode įkaitinti apie 300 ml vandens su cukrumi ir pavirti, kol cukrus ištirps. Į pasaldintą vandenį sudėti apelsinų griežinėlius ir virti apie 1 val. Apelsinai bus gatavi, kai žievelės bus beveik skaidrios. Apelsinų griežinėlius išimti iš sirupo, nuvarvinti sirupo likučius ir sudėti apelsinus padžiovinti 110°C temperatūroje apie 20 min. Galiausiai kiekvieną apelsino griežinėlį įmerkti į šokoladą, padėti ant kepimo popieriaus ir palikti, kol šokoladas sustings. Saldžiai gaivūs apelsinų saldainiai – tik vienas iš daugelio saldžių patiekalų receptų, bet juos pagaminę nenusivilsite skonio ir kvapų subtilumu.

Maistas vestuvėms gali būti ypač įvairių formų ir skonių. Šalti užkandžiai – gana greitai paruošiamas maistas. Užkandžiai gali būti įvairūs mini sumuštinukai (su silke, varškės užtepėle, mėsos vyniotiniu ar daržovėmis), vaisių ar daržovių vėrinukai (suverti ant medinių pagaliukų galite ir sumuštinius), vaisių krepšeliai ar asorti, salotos, mišrainės. Pasirinkimas išties gausus, tad galite neabejoti, kad jūsų maistas vestuvėms bus išties įvairus. Galite išbandyti šiltas salotas, kurioms prireiks virtų bulvių su lupenomis, grybų (pvz., pievagrybių), agurkų, ridikėlių, česnakų, petražolių, garstyčių, alyvuogių aliejaus, moliūgų sėklų ir pipirų. Virtas bulves supjaustykite griežinėliais ir pakepinkite kol parusvės. Pievagrybius supjaustykite į 4 dalis ir taip pat apkepkite. Agurką ir ridikėlius supjaustykite griežinėliais, susmulkinkite česnaką ir petražoles. Tada viską sumaišykite su garstyčiomis, aliejumi ir pagardinkite druska, pipirais ir moliūgo sėklomis. Gaminti šiltas salotas kai kurioms šeimininkėms gali būti iššūkis, tačiau gaminant dėmesingai – tikrai sėkmingas iššūkis.

Jau įsitikinome, kad vestuvių patiekalai – patys įvairiausi ne tik skonio, bet ir formos atžvilgiu. Jei jaunoji tarp daugybės pasirinkimų pasimes lyg degtukų išėjęs ieškoti filmo veikėjas, galbūt jaunasis bus labiau apsisprendęs? Juk vestuvių šventę kurti drauge = džiaugtis gyvenimu drauge.

Patiko? Pasidalink
Byvytasss

Šiais laikais vartojimas įgavo milžinišką pagreitį ir nuo jo pabėgti darosi vis sunkiau

Visiems gerai žinoma, jog šiais laikais vartojimas įgavo milžinišką pagreitį ir nuo jo pabėgti darosi vis sunkiau. Mes gyvename šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje žmonių poreikiai vis auga, na o galimybė įsigyti ką tik panorėsime tikrai nepadeda. Taip ir susiduriame su situacija, kai nuolatos investuojame į naujus daiktus bei įrenginius, kurie galbūt ir nėra tokie reikalingi. Viso to pasekoje pastebime didėjančius finansinius sunkumus bei krūvas daiktų, kurie yra nereikalingi. Pakeisti savo pirkimo įpročius yra labai sudėtinga ir tam reikia laiko, tačiau mes galime pasiūlyti kitą variantą, kuris padės susigrąžinti bent dalį išleistų pinigų. Svarstote, koks tai galėtų būti pasiūlymas? Viskas labai paprasta, mat šioje vietoje norėtume aptarti internetines skelbimų svetaines, kurios pastaruoju metu susilaukia vis didesnio vartotojų susidomėjimo. Čia žmonės gali tiek pirkti tiek parduoti, tad tokios galimybės gerokai praplečia mūsų akiratį ir leidžia priimti racionalesnius sprendimus. Jei jau bent kartą esate naudojęsi skelbiu tipo internetinių svetainių paslaugomis, greičiausiai žinote, jog jose viskas itin paprasta ir nesudėtinga. Viską galite atlikti vos per kelias minutes, na o tada belieka laukti susidomėjusių asmenų skambučių.

Kalbant apie pardavimo sandorius, jų sąlygos yra išties geros. Viskas, ko reikia, tai daiktų, kuriuos norite parduoti nuotraukos bei techniniai duomenys, kurie gali būti aktualūs potencialiems pirkėjams. Pavyzdžiui, jei parduodate nenaudojamą skalbimo mašiną, skelbime turėtumėte nurodyti gamintoją, modelį, funkcijas bei talpą, mat šie aspektai yra svarbiausi, norint priimti teisingą sprendimą. Žinoma, negalima pamiršti ir nuotraukų bei kainos, nes tai taip pat prisideda prie sprendimo priėmimo. Kalbant apie skelbimus internete, būtina paminėti ir tai, jog čia galite parduoti pačius įvairiausius daiktus. Skelbiu tipo portalai siūlo viską, pradedant nekilnojamuoju turtu ir baigiant kalėdinėmis dekoracijomis ar net drabužiais. Taigi, kad ir ką norite parduoti, ši platforma yra tinkamiausias pasirinkimas, kuris jums leis pasiekti pačius geriausius rezultatus. Galbūt pardavinėdami savo naudotus daiktus ir nesusigrąžinsite visos sumos, kurią kadaise investavote, tačiau geriau pagalvojus labiau apsimoka atgauti bent dalį, nei namuose laikyti nenaudojamus daiktus, kurių vertė su laiku tik mažėja. Taigi, gerai apsvarstykite šį pasiūlymą.

Žinoma, negalima pamiršti ir galimybės pirkti tokio tipo svetainėse, nes čia galima rasti be galo vertingus sandorius. Niekam ne paslaptis, jog pirkdami statybines bei kitas brangesnes prekes išleidžiame be galo daug pinigų. Tai jau yra, jog prekybos centrų kainų politika yra palanki tik jiems, na o mes net ir per akcijas esame priversti išlaidauti. Visgi, tai priklauso tik nuo jūsų pačių, nes anksčiau minėti skelbimai jums siūlo platesnes galimybes. Čia platinami, statybinių mišinių, plytelių, baldų ar net dažų skelbimai, tad galite būti tikri, jog remonto ar statybų darbams viską galite rasti skelbimuose.

Patiko? Pasidalink
Byvytasss

Artėjantys egzaminai abiturientams sukelia išties daug nerimo

Artėjantys egzaminai abiturientams sukelia išties daug nerimo. Tai galutinis žinių patikrinimas, kurios rezultatai turi itin didelę reikšmę. Nuo jų priklauso, kokioje aukštojoje mokykloje studijuosite, kokioje srityje tobulinsite savo žinias, bei, žinoma, ar mokėsite už mokslą. Valstybės finansuojamų studijų vietų tikrai nėra labai daug, tad šioje vietoje ir pasireikš konkurencija. Deja, ne viskas priklauso nuo jūsų, tačiau kuo galite pasirūpinti tai nepriekaištingos žinios visose srityse, kurių egzaminus laikysite. Knygos šiuo metu turi būti jūsų geriausi draugai, tad bent trumpam pamirškite draugus ir linksmybes. Dabar laikas privalo būti išnaudojamas itin produktyviai, nes net ir turint spragų, dar galite spėti jas užpildyti.

Tam, jog gerai pakartotumėte savo žinias bei jau išmoktą informaciją, jums reikia peržiūrėti ne tik senas užduotis, tačiau taip pat išsispręsti praėjusiųjų metų egzaminų užduotis. Tai padės geriau įsivaizduoti, ko galima tikėtis paties egzamino metu, na o tada nebus jokios streso ar įtampos. Knygos, kurios šiuo metu jums yra reikalingos pasiruošimui, yra parduodamos knygynuose, na o jei nenorite išleisti pinigų, visa tai galite rasti internete. Šiandien jaunimas be jokių problemų naudojasi kompiuteriais ir įvairiomis internetinėmis svetainėmis, tad šioje vietoje problemų tikrai nekils. Negana to, jog internetinėje erdvėje rasite užduotis, taip pat neretai yra pateikiami ir atsakymai, tad visada būsite tikri, jog viską sprendžiate teisingai ir suprantate temas.

Mūsų ateitis iš dalies priklauso nuo mokslų, nes tai yra be galo svarbus gyvenimo etapas. Tik tada, kai pabaigsite mėgiamą ir paklausią specialybę, visada galėsite susirasti darbą, kurį dirbsite su malonumu. Knygos ir jų studijavimas yra tikrai nedidelis indėlis į ateitį, tad jei nenorite visą gyvenimą gailėtis dėl jaunystės klaidų, pats metas kibti į mokslus. Kad ir ką šneka kiti, visada žinokite, jog turint noro galima išmokti labai daug per trumpą laiko tarpą, tad jūs visur spėjate.

Patiko? Pasidalink
Byvytasss

Išmaniosios technologijos vis sugeba kuo nors nustebinti

Išmaniosios technologijos vis sugeba kuo nors nustebinti. Rodos, na jau matėme apskritai viską, kad kažin ar įmanoma, kad mokslininkai kartu su technologais sugebėtų pasiūlyti kokią nors naują išmaniųjų prietaisų funkciją, kuri priverstų aiktelėti. Tiesa, mes vėl suklydome, kadangi Apple produkcija iki šiol garsiai kartoja, kad jie geba kurti ką nors naujo ir modernaus, kas galėtų padėti kasdienį gyvenimą padaryti šiek tiek paprastesniu… Nauja iphone 6 serija stebina savo naujovėmis. Kaip visada pagerinta kamera, garso sistema, duomenų apdorojimo funkcija.

Vis dar stengiamasi sukurti bateriją, kuri ilgai atliktų savo funkciją. Šis iphone juda link to. Tačiau naujausios kartos telefonas turi ir visiškai naujų funkcijų, kurios sugeba nustebinti net ir visko mačiusius asmenis. Šiuolaikiniai telefonai yra paversti piniginėmis, kadangi naudojantis išmaniosiomis technologijomis galima daryti bankinius pavedimus paprasčiausiai su savo piršto antspaudo galimybe… Tinkama svetainė jums suteiks naudingą info.

Nauja technologija Apple Pay skirta keisti pinigus, pervesti juos, mokėti už paslaugas visiems, kurie naudojasi Mastercard, Visa ir American Express paslaugomis. Kad viskas būtų atlikta taisyklingai ir iphone 6 nesukeltų bereikalingų problemų bankų sistemoje – viską patvirtinti tenka naudojantis savo pirštų antspaudais. Viskas skamba lyg per filmą.

Nuostabiausia, kad Apple kompanija juda link to, kad parduotuvėje už prekes būtų galima susimokėti paprasčiausiai pridedant telefoną prie banko kortelės skaitytuvo. Tuomet ir patvirtinsite savo pirštu, jog pats norite atsiskaityti už prekes. Aišku, bus kuriami ir įvairūs užraktai, kurie padėtų apsisaugoti nuo vagių.

Aišku, toks atsiskaitymo būdas veiksmingas bus tik tiems, kurie bus sudarę sutartis su Apple korporacija. Taip stengiamasi sukurti rimtų žmonių draugiją, kuri norėtų labai greitai atsiskaityti už dideles pinigų sumas.

Šiuo metu šio tipo produkcija nėra veiksminga, tačiau labai greitu metu beveik visi iphone 6 turėtojai galės džiaugtis labai paprastai atsiskaitydami už prekes. Gyvenimas lengvėja ir už tai galime būti dėkingi išmaniosioms technologijoms ir labiausiai Apple produkcijai.

Patiko? Pasidalink
Byvytasss

Kaip pradėti skyrybų ir bankroto procesą?

Esate abejingas vienas kitam, bendravimas jau nutrūko, protekcionistinį idilė žlugo, gyvenimą tęsiate skirtinguose pasauliuose, patyrėte smurtą ar prievartą, o gal teko susidurti ir su neištikimybę. Abejoti nereikia – skyrybų procesas padeda išvengti šios nemalonios kančios.

Žinoma, kad pradžioje viskas neatrodo taip paprasta. Juk reikia žinoti kur dera eiti, kreiptis, kokius dokumentus pateikti ir kaip vienoje ar kitoje situacijoje teisingai pasielgti. Viskas prasideda nuo žmogaus apsisprendimo. Pradžioje dera įsitikinti jo pagrįstumu, kad vėliau nereikėtų gailėtis. Vadovaukitės šaltu protu, o ne velniškai kaistančia širdimi.

Greitai suvoksite, kad vienintelis ir teisingas kelias – skyrybos bendru sutarimu arba fizinio asmens bankrotas. Procesas ilgai netrunka, per daug nekainuoja, o apylinkės teismui reikia pateikti pareiškimą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutarimu (skyrybų prašymas) ir sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių (skyrybų sutartis). Prašymo turiniui įstatymas kelia tam tikrus reikalavimus. Jame svaru nurodyti ne tik sutuoktinių duomenis, bet ir priežastį (ar jų visumą), dėl kurių, sutuoktinių manymu, jų santuoka iširo, reiks nuspręsti ir dėl pavardės keitimo, vaikų gyvenamosios vietos ir pan. Prie ieškinio teks pridėti ir papildomus dokumentus, kaip santuokos liudijimo originalas, vaikų gimimo liudijimų nuorašai, pažymos apie šalių gaunamas pajamas, įsiskolinimai bankams bei turimas turto kiekis. Privalėsite parengti ir sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

Fizinių asmenų bankrotas

Šis fizinio asmens bankroto žingsnis yra gan svarbus greitam ir efektyviam procesui. Suprantama, kad visada pravers konsultacija pas teisininkus, nors ne visi gyventojai sau tai gali leisti. Išsigąsti nereikia, nes kiekvienoje savivaldybėje ir seniūnijoje yra pakankamai informacijos, kuri nurodo, kaip žmogus gali gauti nemokamą teisinę konsultaciją. Šiuos dokumentus galima parengti savarankiškai ir tada kreiptis į teismą. Darbas nėra labai labai sudėtingas, bet jis geba užtrukti.

Laiko nemėgstate švaistyti veltui? Tada pasikliaukite profesionalaus advokato paslaugomis, jis pasirūpins visais reikalingais dokumentais, tinkamai paruoš sutartis ir prašymus, o klientams teliks pasirašyti ir laukti būsimos teismo datos.

Jei santuokos neįmanoma nutraukti bendru sutarimu, tai lieka vienintelis kelias – ją galima nutraukti vieno sutuoktinio prašymu ar dėl sutuoktinio kaltės. Šiuos dokumentus gali parengti tik patyręs teisininkas, nes kiekviena konkreti situacija yra pakankamai unikali ir dera vadovautis tiek bendrais, tiek specialiais reikalavimais procesiniams dokumentams.

Akivaizdu, kad skyrybų procesas prasideda nuo apsisprendimo, po seka dokumentų rengimas bei teismo posėdis. Šiuo atveju ar Jums padėtų bankrotas? Tai jau laikas parodys.

Patiko? Pasidalink